algemeen-balkje-7
algemeen-balkje-11
algemeen-balkje-1
algemeen-balkje-2

Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis

De stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis (voorheen “Steun het Inloophuis”) heeft tot doel het verlenen van (im)materiële steun vanuit christelijke bewogenheid aan huidige en toekomstige bezoekers van het“ Maatschappelijk Centrum Het Open Huis in de wijk Schalkwijk van de gemeente Haarlem.

Hierbij moet gedacht worden aan:

  • het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving;
  • het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving;
  • het bieden van een contactpunt voor kinderen en volwassenen waar met praktische hulp (zowel materieel als immaterieel), een luisterend oor en een goed advies, aan mensen hoop en perspectief wordt geboden, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand;
  • het streven naar vergroting van de sociale cohesie en bevordering van de solidariteit;
  • het bieden van activiteiten om maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen en
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en /of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting probeert via het benaderen van fondsen, de opbrengst van de 2e handskledingwinkel , samenwerking met Stichting De Linde, activiteiten te financieren zoals de open maaltijden, de inloop, de taallessen ,computercursussen en het maatschappelijke-diaconale werk

Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis treedt op als werkgever voor de maatschappelijk werker die voor 16 uur in dienst is en als contractpartij voor de vele vrijwilligers die binnen de niet kerkelijke activiteiten actief zijn.

Stichting De Linde biedt begeleiding aan mensen die in hun ontwikkeling zijn belemmerd. Naast begeleiding bij het zelfstandig wonen biedt Stichting De Linde kleinschalige dagbesteding op diverse locaties. De samenwerking bestaat hieruit dat cliënten van de maatschappelijk werkster indien van toepassing worden aangemeld bij Stichting De Linde. Worden deze cliënten aangenomen door Stichting De Linde dan betekent dat Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis voor de activiteiten van de maatschappelijk werker een bepaalde vergoeding krijgt. Hetzelfde geldt ook voor financiële begeleiding.

Stichting Maatschappelijk Centrum Het Open Huis, Postbus 4435, 2003 EK Haarlem, beschikt over de ANBI erkenning van de belastingdienst (RSIN 8176.71.857).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

P Koetsier - Voorzitter
Jan van Voornveld- Penningmeester
Vacant – Secretaris
Wyp de Vries – Bestuurslid

Hans Neerken – Bestuurslid

 

Het bestuur van de stichting doet haar werk onbezoldigd.

In het jaarverslag 2015 vindt u informatie over de uitgevoerde activiteiten, en een financiële verantwoording. In het jaarplan 2016 vindt u het beleid voor 2016 geformuleerd.